Havarijné poistenie je poistením vozidla, ktoré je síce dobrovoľné ani je zo zákona povinné, to však neznamená, že nie sú situácie, kedy by ste ho určite mali uzatvoriť. Na rozdiel od zákonného povinného zmluvného poistenia platí, že havarijné poistenie je určené na ochranu vás a vášho vozidla, či už ide o finančnú alebo nefinančnú ochranu.

Čo je havarijné poistenie a pre koho je určené

Havarijné poistenie, nazývané aj Kasko poistenie, je poistením určeným na pokrytie škôd, ktoré sa môžu stať vplyvom externých udalostí na poistenom vozidle.

Ide o poistenie, ktoré je určené najmä pre majiteľov nových, zánovných a drahších vozidiel, kde by prípadné opravy boli výraznou finančnou záťažou v pomere k obstarávacej cene vozidla. Zmyslom poistenia je pokryť takéto náklady a to či už pôjde o krádež vozidla, jeho poškodenie prírodnými živlami, nehodu vozidla alebo iné znehodnotenie.

Čo sa týka dôležitých vlastností poistenia, patria sem:

  • poistenie je platné nielen na území Slovenskej republiky, ale aj na území Európy, obvykle platí tam, kde platí zákonné povinné zmluvné poistenie
  • každá poisťovňa má vlastnú ponuku a programy či balíčky, obvykle sú rozlíšené na základe toho, aká je šírka rizík a udalostí, ktoré poistenie kryje
  • spravidla sa pri poistení uplatňujú bonusy a malusy podľa poistnej minulosti, do ceny vstupuje aj hodnota vozidla a tiež výška vašej spoluúčasti pri krytí
  • pri poistení si vyberáte výšku poistnej sumy podľa ceny nového vozidla alebo podľa aktuálnej trhovej ceny, na dorovnanie slúži GAP poistenie

Poisťovne, ktoré poskytujú havarijné poistenie

Na trhu s havarijným poistením je ponuka, podobne ako aj pri zákonnom poistení, pomerne dosť široká. Celkovo je na Slovensku 12 poisťovní s príslušnou licenciou, vďaka ktorej môžu poskytovať poistné krytie v bežnom rozsahu havarijného poistenia.

Jedná sa konkrétne o poisťovne Allianz, Axa, Collonade Insurance, ČSOB, Generali, Genertel, Groupama, Komunálna poisťovňa, Kooperativa, Union, Uniqa a Wüstenrot. Každá z nich poskytuje poistenie obvykle v inej forme, pokiaľ ide o rôzne balíčky, čiže v praxi si môžete vybrať poistenie presne s takou šírkou, ako by ste potrebovali.

Viaceré poisťovne už ponúkajú havarijné poistenie ako súčasť komplexného balíčka spoločne s povinným zmluvným poistením. V jednom poistení a naraz si dokážete pokryť prakticky všetky možné škody, či už budú spôsobené vám, alebo ich spôsobíte vy.

Udalosti, ktoré pokrýva havarijné poistenie vozidla

Ako už bolo povedané vyššie, havarijné poistenie pokrýva škody, ktoré môžu byť spôsobené na vozidle alebo majiteľovi vozidla, pričom môže ísť o škody priame aj nepriame. Podľa pôvodu ich vzniku sa jedná buď o škody pri prevádzke alebo aj v pokoji.

Tu sú 4 kategórie škôd, ktoré havarijné poistenie kryje:

Poškodenie pri nehode: Typicky tou najdôležitejšou udalosťou, ktorú poistenie pokrýva, je krytie škôd v dôsledku dopravnej nehody a to aj v prípade, ak ste na vine. Poisťovňa pokrýva tieto škody do výšky poistného limitu a môže ísť o škody na celom vozidle, ako napríklad aj na časti, napríklad na pneumatike. Krytá je čiastočná aj totálna škoda.

Poškodenie mimo nehody: Havarijné poistenie samozrejme pokrýva aj náklady, ktoré môžu vzniknúť bez toho, aby prišlo ku klasickej nehode. V tomto prípade ide najmä o škody, ktoré sú zapríčinené vandalizmom, zverou v čase pokoja vozidla alebo živelnými vplyvmi v čase pokoja, napríklad záplavou, úderom blesku, zosuvom pôdy či vetrom.

Odcudzenie vozidla: Okrem škôd spôsobených priamo na vozidle môže kryť havarijné poistenie aj krádež vozidla alebo jeho častí, závisí od šírky poistenia a podmienok pre dané poistenie. Niektoré poisťovne však môžu vyžadovať pri tomto poistení aj to, aby bolo vozidlo chránené jedným alebo viacerými druhmi zabezpečovacích zariadení.

Škody na zdraví a majetku: Súčasťou havarijného poistenia je aj poistenie nákladov súvisiacich s poškodením zdravia alebo smrťou posádky, čiže poistenie nákladov na liečbu úrazov alebo na vyplatenie odškodnenia pri smrti. Havarijné poistenie môže pokrývať aj náklady na stratenú a odcudzenú batožinu, ktorá je vo vozidle.

Viac udalostí, ktoré pokrýva poistenie nájdete na https://www.poistit.sk/

Asistenčné služby poskytované k havarijnému poisteniu

asistenčné služby

Súčasťou havarijného poistenia je nielen krytie finančných nákladov na škody, ale aj pomoc pri problémoch na ceste, ktorá je poskytovaná formou asistenčnej služby.

Asistencia sa vzťahuje na udalosti nielen na Slovensku, ale aj v rámci Európy, obvykle tam, kde je havarijné poistenie platné. Základom je príchod cestnej služby a pomoc priamo na mieste, napríklad ak ide o defekt, zámenu paliva, vybitie batérie alebo strata či vymknutie kľúčov. V prípade nemožnosti opravy na mieste je zabezpečený odťah.

Podľa úrovne poskytovaných asistenčných služieb môžu byť súčasťou pomoci aj doprava domov, náhradné ubytovanie, náhradné vozidlo, právna asistencia alebo finančná výpomoc. Samozrejmosťou je pomoc so servisom vozidla po nehode a poruche.

Čo zvážiť pri výbere a porovnaní havarijného poistenia

Vzhľadom na šírku poistenia a veľkú ponuku rôznych poisťovní a programov je dôležité, aby ste venovali dostatok pozornosti porovnaniu ponúk a to nielen finančne.

Pri výbere havarijného poistenia treba zvážiť najmä:

  • spoluúčasť, ktorú poisťovňa bude vyžadovať, nakoľko táto spoluúčasť do veľkej miery ovplyvňuje to, ako efektívne je poistenie pri krytí škôd
  • rozloženie poistných krytí, či už podľa balíčkov alebo podľa vlastného výberu, aby ste si mohli nakonfigurovať také poistenie, ktoré vyhovuje situácii
  • poistenie v zahraničí, pokiaľ budete cestovať častejšie autom do zahraničia, tu sa informujte na to, či sa v zahraničí môžu uplatniť aj pripoistenia
  • šírku asistenčných služieb k poisteniu, ktoré sú najmä o prvej a praktickej pomoci ihneď po nehode alebo poruche, tiež ich uplatnenie v zahraničí

Veľmi dobrým pomocníkom pri porovnaní a výbere toho najlepšieho havarijného poistenia sú rôzne online kalkulačky a porovnávače poistenia. Na základe vami zadaných údajov, často krát iba podľa ŠPZ vozidla, vám pripravia prehľad všetkých poistení naraz.

Havarijné poistenie