Obdobie pandémie otriasla každou sférou v našom živote. Inak tomu nie je ani pro pôžičkách, úveroch a hypotéke. Banky cítia riziko a preto pri schvaľovaní úverov logicky uprednostňujú žiadateľov so stabilným príjmom, ale to nie je jediný aspekt, ktorý rozhoduje. Kríza hodila polená pod nohy mnohým ľudom, ktorí sa plánovali osamostatniť vo vlastnom byte s pomocou hypotéky. Nič však nie je ešte stratené. Každá banka ma vlastné kritéria, obmedzenia a preferencie. Pri niektorých povolaniach môže byť schválenie beznádejné, pri iných zasa obmedzené na maximálnu výšku pôžičky alebo môžu byť posudzované samostatne.

Ktorý žiadateľ dostane pôžičku najskôr?

Pre poskytovateľa pôžičky – banku je dôležitá výška príjmu, stabilita príjmu (napr. typ pracovnej zmluvy), ale aj zámer, na ktorý si chcete peniaze požičať. Banka na Vás bude prihliadať inak ak budete žiadať prostriedky na kúpu nehnuteľnosti, ktorá ma vysokú šancu sa zhodnotenie. Teda ak máte v ruke rezervačnú alebo kúpnu zmluvu pre byt či dokumenty k výstavbe domu, máte u banky oveľa vyššiu šancu ako keby si žiadali o bezúčelovú pôžičku. Ideálne je ak máte na vyplatenie zvyšku ceny nehnuteľnosti vlastné úspory.

Ručenie pôžičky

Banky potrebujú mať istotu, preto sa posudzuje aj nehnuteľnosť, ktorou sa ručí – takzvaná zábezpeka. Rast cien nehnuteľností a ich aktuálne vysoké ceny však negarantujú pokles a to najmä počas krízy. Preto banky ponúkajú pôžičky na byt či dom do výšky 80% ceny nehnuteľnosti (LTV loan to value). Banky tak majú priestor v prípade platobnej neschopnosti klienta pokryť svoju pôžičku aj keby klesla cena bytu či domu.

Čím je ideálne ručiť banke

Banky hodnotia ako ideálne nehnuteľnosti pre zábezpeku byty, pri ktorých sa hodnotí aj ich lokalita. Problémové môžu byť nehnuteľnosti, ktoré sú určené na prenájom na turistické alebo rekreačné účely. Banky si dávajú veľký pozor aj na luxusné nadštandardné nehnuteľnosti. Jednak majú vyššiu reálnu hodnotu v porovnaní s trhovou hodnotou. Druhak môže nastať problém pri predaji, nakoľko takéto nehnuteľnosti nie sú likvidné ako byty. Pri týchto rizikových nehnuteľnostiach môžu banky ponúknuť nižší úver ako požadujete.

Ako dostať 100% LTV?

Spôsobov je viacero. Môžete sa v banke pokúsiť vyjednať výnimku vyššie LTV. Banka Vám možno ustúpi v prípade vysokej bonity žiadateľa. Druhou možnosťou je založiť okrem nehnuteľnosti, na ktorú beriete hypotéku aj ďalšiu nehnuteľnosť. Alebo založíte iba nehnuteľnosť, ktorá ma vyššiu cenu ako nehnuteľnosť, na ktorú beriete pôžičku.

Aktuálna situácia si vyžaduje pevné nervy a čas. Celý proces vybavenia hypotéky sa môže oproti minulému roku výrazne predĺžiť. Banky sprísňujú a preverujú dôkladnejšie. Preto nemusí byť úrok najnižší na celom trhu. Kopec času a v konečnom dôsledku aj peňazí si môžete ušetriť ak sa obrátite na niekoho, kto tomu rozumie. Na našom trhu pôsobí množstvo finančných sprostredkovateľov, ktorí sa orientujú v aktuálnych ponukách a situácii na trhu.

Hypotéka a pôžička po korona kríze