Závod spoločnosti Volvo Cars na výrobu motorov, sídliaci vo švédskom meste Skövde, sa stal prvou klimaticky neutrálnou výrobnou prevádzkou tejto automobilky potom, ako od 1. januára 2018 prešiel na vykurovanie z obnoviteľných zdrojov.

Skövde získalo toto postavenie ako prvá prevádzka z globálnej výrobnej siete spoločnosti Volvo Cars. Ide o významný krok smerom k dosiahnutiu vízie automobilky, aby všetky jej výrobné prevádzky vo svete boli do roku 2025 klimaticky neutrálne. Zároveň je Skövde jedným z mála klimaticky neutrálnych automobilových závodov v Európe. 

Našou hlavnou prioritou je zvyšovanie energetickej účinnosti, pričom potrebnú energiu sa snažíme získať z obnoviteľných zdrojov, 

povedal Javier Varela, hlavný viceprezident spoločnosti Volvo Cars pre výrobu a logistiku.

Úspech závodu Skövde znamená významný pokrok v rámci nášho širšieho úsilia minimalizovať našu environmentálnu stopu. Teší nás, že vďaka prechodu ku klimaticky neutrálnej výrobe stojíme v popredí automobilového priemyslu.

Na základe novej dohody medzi spoločnosťou Volvo Cars a miestnym dodávateľom budú všetky dodávky tepla na vykurovanie závodu v Skövde pochádzať zo spaľovania odpadov, biomasy a recyklovaného biopaliva. A čo sa týka dodávok elektrickej energie, tie sa v Skövde, ako aj v ostatných európskych závodoch automobilky pokrývajú z obnoviteľných zdrojov už od roku 2008.

Závod v Skövde aj celá spoločnosť Volvo Cars môžu byť na tento okamih právom hrdé,

povedal Stuart Templar, riaditeľ pre trvalú udržateľnosť.

Starostlivosť o životné prostredie je jednou z našich základných hodnôt. Klimaticky neutrálne výrobné prevádzky, spoločne s naším plánom elektrifikovať všetky nové vozidlá Volvo uvádzané na trh od roku 2019, významnou mierou prispejú k zníženiu našej celkovej uhlíkovej stopy a podporia globálny boj s klimatickým zmenami.

Spoločnosť Volvo Cars stále hľadá inovačné spôsoby, ako sa priblížiť k svojej vízii pre rok 2025. Napríklad v roku 2016 sa vo výrobnom závode v belgickom Gente sprevádzkovala vykurovacia sústava, ktorá znížila emisie uhlíka o 40 percent, v dôsledku čoho sa ročne do ovzdušia vypustí o 15 000 ton CO2 menej.

Naďalej budeme aktívne spolupracovať s našimi dodávateľmi energie vo všetkých regiónoch, aby sme našim výrobným závodom zabezpečili lepší prístup k obnoviteľným zdrojom energie,

povedal Javier Varela.

Zdroj: Volvo Cars